Info

Een beknopt overzicht van de geschiedenis van onze school

Rond Pasen 1970 werd te Merksem een klein schooltje opgericht dat de naam ‘Het Laerhof’ kreeg. Er werd toen gestart met slechts één kleuterklas. Juf Rosa kreeg er de verantwoordelijkheid over 20 kleuters. Toenmalig directeur was dhr. Anthierens, die tevens prefect was van het Atheneum van Merksem.

Reeds in september 1970 kwam er een tweede kleuterklas en eerste leerjaar bij. Vanaf toen was de groei niet meer te stoppen.

In 1981 werd, het oude hoofdgebouw opgetrokken, dat oorspronkelijk een zee van ruimte bood. 
In 1999 werd er hieraan een afdak gebouwd.

Na enkele jaren bleek echter ook dit gebouw te klein geworden en werden nog enkele paviljoenen bijgeplaatst. In 2001-2002 was het weer tijd voor vernieuwing en werd er achteraan op het terrein het gebouw opgetrokken waar momenteel onze derde kleuterklassen zijn in ondergebracht.

Het laatste decennia werden er tijdelijke klassen in containers ingericht om het groeiend aantal leerlingen en de veroudering tegemoet te komen. 

In maart 2015 startten de laatste verbouwingen op ons schoolterrein.  En vanaf november 2016 hebben we vol trots repectievelijk onze nieuwe kleuterblok, het vernieuwde hoofdgebouw en onze volwaardige sporthal in gebruik mogen nemen!

Al dit succes is ongetwijfeld te danken aan de inzet en toewijding van de directies en alle personeelsleden die ‘Het Laerhof’ tot nu toe kenden. Tenslotte mogen we zeker niet vergeten ook alle ouders te danken, die in de loop der jaren hun vertrouwen aan onze school schonken, alsook onze buren die vol (on)geduld de bouwwerken doorstonden.